Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 maart 2020
1.
GEEN VERGADERING - LOUTER SCHRIFTELIJKE INBRENG VIA MAIL

2.
35321

Uitbreiding van het rookverbod

Via de mail is door de fracties van PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk) inbreng geleverd voor het voorlopig verslag.

3.
34767

Wet toetreding zorgaanbieders

De voorzitter van de commissie heeft naar aanleiding van een verzoek vanuit de commissie besloten het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 7 april 2020. De inbrengen van de fracties van VVD (Adriaansens), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Van der Voort), PvdA (Koole) en ChristenUnie (Verkerk) zijn reeds ontvangen.

4.
34768

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

De voorzitter van de commissie heeft naar aanleiding van een verzoek vanuit de commissie besloten het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 7 april 2020. De inbrengen van de fracties van VVD (Adriaansens), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Van der Voort), PvdA (Koole) en ChristenUnie (Verkerk) zijn reeds ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer