Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956) (T02795)

-
T02795

Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956)

De commissie besluit de brief van de minister van BZK (34.956, H) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02795 als "deels voldaan" te beschouwen. De deadline blijft ongewijzigd 1 juli 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren