Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35 049

Initiatiefvoorstel-Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies stellen een conceptvoorlichtingsvraag aan de Raad van State vast en besluiten deze door te geleiden naar de Voorzitter met het oog op de plenaire vaststelling.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren