Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35 049

Initiatiefvoorstel-Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissie overweegt de Kamer te verzoeken ten aanzien van het wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen ten aanzien van een ingediende nota van wijziging. Een concept voor een voorlichtingsaanvraag wordt op 10 maart 2020 geagendeerd in een gezamenlijke vergadering van de commissies SZW en VWS.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren