Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35.283)

- 35283

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 maart 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer