Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 maart 2020
1.
35130 (R2119)

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Doornhof) en de PVV-fractie (Van Hattem).

Het lid Van Rooijen (50PLUS) geeft aan af te hebben gezien van inbreng ter zake van dit voorstel van rijkswet, aangezien hij in zijn toenmalige hoedanigheid van Tweede Kamerlid mede-indiener was van dit wetsvoorstel.

2.
32 317, KR

Verslag informele JBZ-Raad 23-24 januari 2020

De commissie besluit - voor zover dit het werkterrein van deze commissie betreft - op 17 maart 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het verslag van de informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2020. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

3.
Inventarisatie onderwerpen voor mogelijk gesprek met IND

De commissie besluit de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te verzoeken om toestemming voor een technische briefing door IND, bij voorkeur te houden eind maart 2020. De gespreksonderwerpen zullen op 17 maart 2020 nader worden geïnventariseerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren