Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 februari 2020
1.
34767

Wet toetreding zorgaanbieders

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 maart 2020; daarbij wordt ook de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768) betrokken.

2.
34768

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 maart 2020; daarbij wordt ook de Wet toetreding zorgaanbieders (34767) betrokken.

3.
35124

Financiƫle toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Nooren) en SP (Gerkens).

4.
35173

Wijziging van de Embryowet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Van Dijk).

5.
34971

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk. Toezegging T02090 wordt aangemerkt als voldaan.

6.
Toezeggingen mondeling overleg 21 januari 2020

Verslag mondeling overleg commissie VWS met minister van VWS op 21 januari 2020 (34104/31839, V)

De commissie stemt in met registratie van de toezeggingen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer