Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Toezegging T02566 - Multiproblematiek

Verslag nader schriftelijk overleg (32399/31996, N)

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 5 februari 2020 (32399/31996, N) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02566 daarmee als voldaan. Het onderwerp zal worden betrokken bij het nog te plannen mondeling overleg over de gedwongen zorgwetten.

-
Gedwongen zorgwetten

De commissie stelt de brief over het voorgenomen mondeling overleg over de gedwongen zorgwetten met een kleine wijziging vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer