Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 februari 2020
1.
35213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van het CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), SP (Kox) en de ChristenUnie (Ester). De leden van de fractie-Otten sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren