Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Toezeggingen Wet zorg en dwang (Wzd)

Brief van de minister van VWS van 20 januari 2020 (35370 / 31996, A) over de inwerkingtreding van de Wzd

De commissie besluit de bespreking van de brief van 20 januari 2020 (35370/31996, A), evenals de bespreking van toezegging T02545, aan te houden tot 4 februari 2020. T02546 wordt met de brief van 20 januari aangemerkt als voldaan. T02547 wordt opnieuw ter bespreking geagendeerd zodra de opzet van de evaluatie van de gedwongen zorgwetten is ontvangen.

-
Toezeggingen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 2019 (32399, M) over de inwerkingtreding van de Wvggz

De commissie besluit de bespreking van de brief van 20 december 2019 (32399, M) , evenals de bespreking van toezegging T02557, aan te houden tot 4 februari 2020. Toezeggingen T02554, T02555 en T02563 worden met de brief van 20 december aangemerkt als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer