Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35.063)

- 35063

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 februari 2020 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman