Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- 23.987, L

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Nederlandse inzet toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk; Uitbreiding van de Europese Unie

De commissies bespreken de brief inzake Nederlandse inzet toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De commissies besluiten om het onderwerp periodiek te agenderen. De brief zal worden betrokken bij het werkbezoek aan Brussel en bij de Algemene Europese Beschouwingen 2020. De staf wordt verzocht op www.europapoort.nl een informatiedossier bij te houden.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman