Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 januari 2020
1.
35174

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent) mede namens de leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp).

2.
32043, Y

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van de uitwerking van het pensioenakkoord; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op 21 januari 2020. De leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) overwegen dan inbreng te leveren.
De commissie besluit het mondelinge overleg met de minister van SZW over de vernieuwing van het pensioenstelsel te houden op 10 maart 2020. De minister van Financiën wordt niet uitgenodigd voor dit overleg. Daartoe zou de commissie Financiën zelf kunnen beslissen.

3.
32043, X

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

4.
32043, W

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het advies van de Commissie Parameters; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

5.
34 655, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van financiën inzake rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 17 december 2019 (34.655, E) voor kennisgeving aan te nemen.

6.
T02789

Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35.300)

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 18 december 2019 (35.300, AI) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02789 als deels voldaan te beschouwen in afwachting van de tweede fase, te weten de toezending van het samenhangende beeld ter zake van de dubbele vergrijzing en de effecten daarvan op de gehele samenleving.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren