Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- Europese Green Deal

De commissie besluit, op verzoek van de leden Van der Linden (FVD) en Teunissen (PvdD), op 21 januari 2020 inbreng te leveren voor een politiek dialoog met de Europese Commissie.

De commissie besluit tevens in maart 2020 een mondeling overleg met de minister van EZK te houden over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en daarbij de, nog te ontvangen, kabinetsappreciatie van de Green Deal te betrekken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer