Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Toezegging T02375 - Voortgangsrapportage elektronische gegevensuitwisseling zorg

Brief van de minister voor MZS van 13 december 2019 (27529, L): derde Voortgangsrapportage Wet Cliƫntrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De commissie neemt de brief van de minister voor MZS van 13 december 2019 (27529, L) voor kennisgeving aan. Dit onderwerp wordt opnieuw geagendeerd, zodra het aangekondigde voorstel voor herijking van de invoering van gespecificeerde toestemming beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer