Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119))

- 35130 (R2119)

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

De commissie besluit in te gaan op het verzoek van de initiatiefnemers om hen in de gelegenheid te stellen hun appreciatie van de gevolgen die de ontwikkelingen in het VK hebben na 31 januari 2020 te geven. De commissie besluit
de nadere procedure van dit wetsvoorstel op 11 februari 2020 te agenderen.

Voorts besluit de commissie inbreng voor verslag dat voor hedenmiddag was geagendeerd en de plenaire behandeling die onder voorbehoud was gepland op 21 januari 2020, tot nader order uit te stellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren