Stemming moties Spoedwet aanpak stikstofVerslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 20.14 uur
Status: gerectificeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming moties Spoedwet aanpak stikstof

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof),

te weten:

  • de motie-Van Pareren c.s. over een ondergrens voor de drempelwaarde (35347, letter G);
  • de motie-Van Pareren c.s. over een transparant meet- en monitoringnetwerk aangaande stikstofemissie (35347, letter H);
  • de motie-Van Pareren c.s. over reeds vergunde emissierechten (35347, letter I);
  • de motie-Van Pareren c.s. over het betrekken van andere infrastructurele projecten en institutionele bouw bij verruimde maatregelen (35347, letter J).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat de fractie van Forum voor Democratie de vier moties van de heer Van Pareren c.s. in stemming zou willen brengen voor het wetsvoorstel. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Pareren c.s. (35347, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de OSF, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Pareren c.s. (35347, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de OSF, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Pareren c.s. (35347, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de OSF, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Pareren c.s. (35347, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de OSF, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.