Stemming Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968



Verslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 13.56 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten) (35307).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.