35.347, G

Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over een ondergrens voor de drempelwaardeIn deze motie wordt de minister verzocht te streven naar een ondergrens voor het vergunnen van projecten, met een minimale drempelwaarde van 1 mol per hectare.Kerngegevens

nummer 35.347, G
ingediend 17 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SGP en FVD stemden voor.
indiener(s) J. van Pareren (FVD)
mede ondertekend door A.J.A. Beukering (FVD)
P.B. Cliteur (FVD)
A. Nanninga (FVD)
N.J.F. Pouw-Verweij (FVD)
L.F.A.M. van Wely (FVD)
dossier(s) Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)