35.300 VIII, E

Motie-Vos (PvdA) c.s. over het erkennen dat de huidige loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs een belangrijke oorzaak is van het tekort aan leraren in het primair onderwijsIn deze motie wordt de regering verzocht te erkennen dat de huidige loonkloof tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs een belangrijke oorzaak is van het tekort aan leraren in het primair onderwijs.Kerngegevens

nummer 35.300 VIII, E
ingediend 16 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP en OSF stemden voor.
indiener(s) M.L. Vos (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
G. Gerbrandy (OSF)
C. Teunissen (PvdD)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (35.300 VIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)