35.300 X, B

Motie-Beukering (FVD) c.s. over het intrekken en restitueren van de Regeling Vroegtijdige Uittreding boete door DefensieIn deze motie wordt de regering verzocht de door Defensie te betalen boete ingevolge Regeling Vroegtijdige Uittreding (RVU-boete) in te trekken, onder restitutie van de reeds door Defensie tot op heden betaalde boetes en dit te verwerken in de Voorjaarsnota.Kerngegevens

nummer 35.300 X, B
ingediend 16 december 2019
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Aangehouden op 16 december 2019.
vervaldatum aanhouding 24 november 2020
indiener(s) A.J.A. Beukering (FVD)
mede ondertekend door P.M.L. Frentrop (FVD)
L.P. van der Linden (FVD)
A. Nanninga (FVD)
H. Otten (Fractie-Otten)
J. van Pareren (FVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
L.F.A.M. van Wely (FVD)
dossier(s) Begrotingsstaten Defensie 2020 (35.300 X)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)