35.302, N

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelselIn deze motie wordt de regering verzocht om een studie te maken naar de vereenvoudigingen van het belastingstelsel die in Groot-Brittannië zijn doorgevoerd en te evalueren in hoeverre de goede elementen hiervan kunnen worden overgenomen in het Nederlandse stelsel en de Kamer hierover te informeren.Kerngegevens

nummer 35.302, N
ingediend 10 december 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Belastingplan 2020 (35.302)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (Fin) besloot op 12 april 2022 om de bespreking van de uitvoeringsstatus van deze motie en de status van Toezegging T03229 Antwoord op de uitvoering motie-Otten aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Voorjaarsnota 2022 door de regering wordt gepubliceerd.Uitvoering