35.241, I

Gewijzigde motie-Geerdink (VVD) en Essers (CDA) c.s. over internationaal vergelijkend onderzoek naar de implementatie van ATAD2 in omringende EU-lidstatenIn deze motie wordt de regering verzocht om, met het oog op het gelijke speelveld in Europa, terughoudendheid te betrachten bij de implementatie van Europese Richtlijnen met een Nederlandse kop en als hiertoe wel wordt overgegaan dit expliciet in de toelichting op de betreffende implementatieregelgeving aan te geven en de daarbij gemaakte keuzes toe te lichten.

De regering wordt verzocht om, in het kader van de reeds toegezegde monitoring naar de maatregelen tegen belastingontwijking, eveneens onderzoek te doen naar de effecten van de wet implementatie tweede EU-richtlijn anti belastingontwijking en de Kamer daarover in 2021 te informeren.

Tot slot wordt de regering verzocht om de Kamer uiterlijk in april 2021 te informeren over de aan de Europese Commissie gevraagde overzichten van de implementatie van de tweede EU-richtlijn anti-belastingontwijking in de andere EU-lidstaten en tevens meer in detail onderzoek te doen naar de implementatie in de ons omringende EU-lidstaten (België, Duitsland, Luxemburg, Ierland en Frankrijk) met als doel te beoordelen of Nederland deze maatregelen mogelijk strenger dan andere EU- lidstaten heeft geïmplementeerd.Kerngegevens

nummer 35.241, I
ingediend 10 december 2019
gewijzigd 16 december 2019
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
P.W. Geerdink (VVD)
mede ondertekend door A.L.E. Arbouw (VVD)
W.T. van Ballekom (VVD)
R.G. de Bruijn-Wezeman (VVD)
afgevallen ondertekenaar(s) M.A.M. Adriaansens (VVD)
A. Jorritsma-Lebbink (VVD)
H.J. Meijer (VVD)
dossier(s) Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)