Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Toezegging T02566 - Multiproblematiek

Brief van de minister van VWS van 19 november 2019 in reactie op de vragen van 9 oktober jl. (verslag schriftelijk overleg, EK 32399/31996, L)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie om fracties de gelegenheid te geven zich desgewenst aan te sluiten bij de vragen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer