Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (35.307)

-
35307

Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

De commissie brengt eindverslag uit. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden op maandag 9 en dinsdag 10 december 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren