Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241)

-
35241

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren