Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Toezegging T02566 - Multiproblematiek

Brief van de minister van VWS in reactie op de vragen van 9 oktober jl. (verslag schriftelijk overleg, EK 32399/31996, L)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 10 december 2019 geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). Toezegging T02566 blijft in afwachting van de reactie als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer