Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Toezegging T02566 - Multiproblematiek

Brief van de minister van VWS in reactie op de vragen van 9 oktober jl. (verslag schriftelijk overleg, EK 32399/31996, L)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 3 december 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer