Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 november 2019
1.
35137

Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen

De commissie besluit tot het uitbrengen van verslag, gebaseerd op inbreng geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren) en PVV (Van Kesteren). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 29 november 2019) kan het wetsvoorstel op 3 december 2019 als hamerstuk worden afgedaan.

2.
Toezegging T02566 - Multiproblematiek

Brief van de minister van VWS in reactie op de vragen van 9 oktober jl. (verslag schriftelijk overleg, EK 32399/31996, L)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 3 december 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer