35.300, Z

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een onderzoek voor een vereenvoudiging van het toeslagensysteemIn deze motie wordt de regering verzocht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor een vereenvoudiging van het toeslagensysteem en de Kamer daarover voor het volgende belastingplan te informeren.Kerngegevens

nummer 35.300, Z
ingediend 19 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door D. Rookmaker (Otten)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)