35.300, AE

Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiekIn deze motie wordt de regering verzocht met het oog op het nieuwe pensioenstelsel een commissie van deskundigen in te stellen, met als taakopdracht het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek, die voor een deel aansluit bij de risicovrije rente en voor een ander deel rekening houdt met de feitelijke rendementen van pensioenfondsen.Kerngegevens

nummer 35.300, AE
ingediend 19 november 2019
gewijzigd 3 december 2019
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
P.M.L. Frentrop (FVD)
H. Otten (Otten)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

Op 3 december 2019 werden de Algemene financiële beschouwingen heropend. Daarbij is de op 19 november 2019 ingediende en op 26 november 2019 aangehouden motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (EK, AA) gewijzigd en daarna opnieuw aangehouden.

De stemming over de gewijzigde motie is op 10 december 2019 op verzoek van de indiener aangehouden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had bij brief van 10 december 2019 (EK 32.043 / 35.300, V) gereageerd op de gewijzigde motie en de Kamer verzocht de motie aan te houden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had eerder al bij brief van 3 december 2019 (EK 35.300, AC) zijn reactie op de oorspronkelijke motie-Van Rooijen c.s. (EK, AA) aan de Kamer aangeboden.

De motie is op 17 november 2020 nader aangehouden.