35.300, Y

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over verhoging van de algemene heffingskortingIn deze motie wordt de regering verzocht om in afwachting van een integrale vereenvoudiging van het fiscale stelsel het belastingplan 2020 zodanig aan te passen dat de algemene heffingskorting per 1 januari 2020 wordt verhoogd van EUR 2.711 naar EUR 3.500.Kerngegevens

nummer 35.300, Y
ingediend 19 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door D. Rookmaker (Otten)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)