35.300, T

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over de uitwerking van een investeringsfonds en een bijbehorende beleidsagendaIn deze motie wordt de regering verzocht bij de nadere uitwerking van een investeringsfonds en beleidsagenda de gewenste transitie naar een duurzame economie en bevordering van brede welvaart centraal te stellen.Kerngegevens

nummer 35.300, T
ingediend 19 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en de OSF stemden voor.
indiener(s) C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
F. Karimi (GroenLinks)
S.M. Kluit (GroenLinks)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)