35.300, Q

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het niet korten van de pensioenenIn deze motie wordt de regering verzocht de pensioenen in de komende 2 jaren niet te korten.Kerngegevens

nummer 35.300, Q
ingediend 19 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
G. Gerbrandy (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
H. Otten (Otten)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)