35.123, I

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de goedkeuring van standaarden en de lijst met uitsluitingen als bedoeld in de overeenkomst tussen de Staat en Invest-NLIn deze motie wordt de regering verzocht om aan artikel 4 van de overeenkomst tussen de Staat en lnvest-NL een lid toe te voegen waarin bepaald wordt dat de onder a, b en c van artikel 4.2 bedoelde standaarden en de lijst met uitsluitingen van zaken die in strijd zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen goedkeuring behoeft van de minister. Ook wordt de regering verzocht om voordat tot goedkeuring wordt besloten, de Staten-Generaal over de voorgenomen goedkeuring te informeren.Kerngegevens

nummer 35.123, I
ingediend 12 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, OSF, FVD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door G. Gerbrandy (OSF)
A.M.V. Gerkens (SP)
F. Karimi (GroenLinks)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)