Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 5 november 2019
1. 35210 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Sent).

2. Mededelingen en informatie

Naast de commissievoorzitter, geven de leden Pijlman (D66), Rookmaker (fractie-Otten) en Nanninga (FVD) zich op voor de ontvangst van een delegatie van de CPPCC (de Chinese ‘Senaat’) op dinsdagochtend 19 november 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman