34.956, G

Motie-Kox (SP) c.s. over onderzoek naar een goede infrastructuur voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperkingIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe in elk van de 35 arbeidsregio's een goede infrastructuur kan komen die zorgt voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking.Kerngegevens

nummer 34.956, G
ingediend 5 november 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en Fractie-Otten stemden tegen.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
R. van Gurp (GroenLinks)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Deactivering van de quotumheffing (34.956)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd