Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de jeugdverblijven (34.053)

-
Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

Brief van de minister van VWS van 28 oktober 2019 in reactie op de brief van de commissie van 2 oktober (verslag schriftelijk overleg 34053, G)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer