Kamer steunt motie onafhankelijk onderzoek versterking rechtsstaatDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van senator Rosenmöller (GroenLinks) c.s. voor een onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat. De motie, die was ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 29 oktober 2019, kreeg de steun van de fracties van CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, OSF, PvdD en fractie-Otten; de fracties van VVD, FVD en PVV stemden tegen. Het gevraagde onderzoek moet de mogelijkheden en de condities in kaart brengen waaronder de continuïteit en de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht beter kan worden geborgd en de rechtsstaat duurzaam kan worden versterkt.

 Algemene Politieke Beschouwingen 2019 in de Eerste Kamer (29 oktober 2019)
Grotere versie foto

De Eerste Kamer stemde ook in met een motie van senator Schalk (SGP) over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de wijze van verkiezen van de Eerste Kamer. De motie werd gesteund door de fracties van CDA, GroenLinks, SP, PvdA, FVD, PvdD, CU, SGP, OSF, 50PLUS en fractie-Otten; de fracties van VVD, D66 en PVV stemden tegen.

De Eerste Kamer stemde over in totaal negen moties die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen waren ingediend. De stemming over twee moties werd aangehouden voor een derde termijn van het debat op dinsdag 12 november. Het gaat om de motie-Koffeman (PvdD) over het stopzetten van geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales en de motie-Gerbrandy (OSF) over het afschaffen van de verhuurderheffing. Senator Koffeman hield de motie met betrekking tot het Systeem Risico Indicatie (Syri) op verzoek van de regering aan.

De Eerste Kamer nam de volgende twee moties aan:

Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat (35.300, C)

Motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (35.300, L)

De Eerste Kamer verwierp de volgende zeven moties:

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over politieke ambtsdragers die de wet niet uitvoeren (35.300, A)

Motie-Vos (PvdA) c.s. over structurele toevoeging van geld aan de onderwijsbegroting om lonen gelijk te trekken (35.300, D)

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over opnemen van krimp van de veestapel als beleidsinstrument in het stikstofreductiebeleid (35.300, E)

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over rationalisatie van de Natura 2000 gebieden (35.300, H)

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een quick scan naar vergelijkbare risico's PAS (35.300, I)

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een significante lastenverlichting voor werkenden en ouderen (35.300, J)

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de ouderenkorting (35.300, K)Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
 Algemene Politieke Beschouwingen 2019 in de Eerste Kamer (29 oktober 2019)
Afbeelding 1 - Algemene Politieke Beschouwingen 2019 in de Eerste Kamer (29 oktober 2019)