35.300, J

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een significante lastenverlichting voor werkenden en ouderenIn deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheden van een significante lastenverlichting voor werkenden en ouderen per 1 januari 2020 te onderzoeken.Kerngegevens

nummer 35.300, J
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Fractie-Otten)
mede ondertekend door M.J. van Rooijen (50PLUS)
D. Rookmaker (Fractie-Otten)
J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)