35.300, G

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het Systeem Risico Indicatie (Syri)In deze motie wordt de regering verzocht een evaluatie in te stellen naar de inzet, doelmatigheid en rechtmatigheid van Syri en de uitkomsten binnen zes maanden te delen met beide Kamers.Kerngegevens

nummer 35.300, G
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 aangehouden (op verzoek van de regering) en op 7 april 2020 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door G. Gerbrandy (OSF)
M.J.M. Kox (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)