35.300, D

Motie-Vos (PvdA) c.s. over structurele toevoeging van geld aan de onderwijsbegroting om lonen gelijk te trekkenIn deze motie wordt de regering verzocht om structureel geld toe te voegen aan de onderwijsbegroting om de lonen in het basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs.Kerngegevens

nummer 35.300, D
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) M.L. Vos (PvdA)
mede ondertekend door G. Gerbrandy (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)