35.300, P

Nader gewijzigde motie-Gerbrandy (OSF) c.s. over de verhuurderheffingIn deze motie wordt de regering verzocht om de verhuurderheffing per 2020 sterk te verminderen en op termijn af te schaffen.Kerngegevens

nummer 35.300, P
ingediend 29 oktober 2019
gewijzigd 12 november 2019
behandelstatus gewijzigd
vervallen
toelichting behandelstatus Op 12 november 2019 aangehouden en op 13 april 2020 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) G. Gerbrandy (OSF)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
M.L. Vos (PvdA)
afgevallen ondertekenaar(s) E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De oorspronkelijke motie werd op 29 oktober 2019 tijdens de Algemene politiek beschouwingen (Apb) ingediend en gewijzigd. Op 5 november 2019 werd de gewijzigde motie aangehouden. Op 12 november 2019 werd tijdens een korte heropening van de Apb de nader gewijzigde motie ingediend en opnieuw aangehouden.