35.311

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingenDit wetsvoorstel regelt de samenloop van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) met wijzigingen in andere wetgeving die geregeld worden door de Wet USB en die tijdens de totstandkoming van de Wet USB of later zijn of nog worden doorgevoerd.

De wijzigingen hebben vooral een technisch karakter.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 5 december 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan.

Op 14 april 2020 is de Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35.436) ingediend bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

9 oktober 2019

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten