Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS)

Brief van de minister voor MZS van 4 oktober 2019 over het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (27529, K)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wacht het voorstel voor de herijking van de invoering van gespecificeerde toestemming af.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer