35.296

Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbodDit initiatiefvoorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) wijzigt in het Wetboek van Strafvordering de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen en/of voorwerpen die daar worden aangetroffen. Hiermee willen de initatiefnemers de periode tussen aankondiging van ontruiming en de daadwerkelijke ontruiming verkorten.

Op grond van door het Openbaar Ministerie (OM) gehanteerde beleidsregels worden overtreders van het kraakverbod op dit moment in de gelegenheid gesteld om, na aankondiging van de ontruiming, een kort geding aanhangig te maken. De uitkomst hiervan moet worden afgewacht zodat tot die tijd geen ontruiming kan plaatsvinden.

De initiatiefnemers stellen nu een wettelijke procedure voor waarbij de rechter-commissaris de bevoegdheid krijgt om binnen 72 uur een machtiging te verlenen aan de officier van justitie. Deze kan vervolgens opsporingsambtenaren bevelen om te ontruimen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 23 maart 2021.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS en PVV.

Tegen: SGP, GroenLinks, SP, pvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

De deskundigenbijeenkomst vond plaats op 9 maart 2021.


Kerngegevens

ingediend

3 oktober 2019

titel

Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstipst


Documenten