Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer informeren over de voortgang van de hersteloperatie inzake omissie in de uitvoering van het kindgebonden budget (35.010) (T02777)

-
35010, L

Brief van de staatssecretaris van SZW over de gevolgen van de nabetaling voor de vermogensgrens van andere toeslagen en/of uitkeringen en de mogelijkheden om die gevolgen te beperken; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

De commissie besluit - op voorstel van de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) en de GroenLinks-fractie (Van Gurp) - toezegging T02777 als openstaand te blijven beschouwen en op 15 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de ontvangst van de brief van 1 oktober 2019 van de staatssecretaris van SZW (35.010, L).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren