Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 1 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening (29.447)

-
Actualiteiten Bloedvoorziening 2019

Brief van de minister voor MZS van 23 september 2019 (29447, L)

De commissie besluit op 15 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer