Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoring informatievoorziening (33.506) (T02597)

- Toezeggingen actief donorregistratiesysteem (T02595, T02596 en T02597)

Verslag nader schriftelijk overleg (33506, AD) over voortgang implementatie nieuwe Donorwet en communicatieplan actief donorregistratiesysteem

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).
De toezeggingen T02595 en T02596 blijven aangemerkt als openstaand, met als deadline 1 juli 2020 en toezegging T02597 blijft geregistreerd staan als openstaand, met als deadline 1 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer