35.300 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, B) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, OSF, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: SP, PvdD, PvdA en FVD.

Tijdens de plenaire behandeling op 16 december 2019 werden er drie moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 17 december 2019 bij zitten en opstaan.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 23 september 2020 middels een brief aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOenM) nadere vragen gesteld inzake een tweetal toezeggingen.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-293] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-293] documenten